5 de 6
1er pas
el castell va pujant
2on pas
primera aleta
(sobre el 3)
3er pas
l'anxaneta passa
a la torre
4rt pas
segona aleta
(sobre el 2)
2 de 6 o torre de 6
La mateixa torre agafada
des de dos angles diferents
pilar de 5
El pilar de 5 carregat
per primera vegada
vist des de dos angles diferents

Index de fotos