Sosis d'us Grallers de Figueres

INDEX DE PARTITURES DEL LLIBRE

En Lluís Albert, reconegut músic i musicòleg de l'Escala (Alt Empordà), recull en aquest llibre 46 cançons populars d'aquesta comarca, amb les seves lletres, i les harmonitza per a piano.
En el pròleg, l'autor explica que només hi recull les cançons populars que no han estat publicades en altres cançoners. Quan en algun cas, en esbrinar els origens d'algun tema suposadament popular, descobreix que té autor, ja no la hi inclou.

Partitures:
Diri-dinc
El fill del rei
L'argenter de noies riques
A l'horta del meu pare
Dan Dalmau
El pobre terrisser
Totes volen hereu
Francisca ferrera
Den bon matí ella s'és llevada
El petit vailet
A París n'hi ha una dama
Ai! quina mare tinc
Baixaren tres fadrines
Sant Ramon Nonat
Aquesta matinada
Galan de muntanya
Caterina l'amor
Sant Isidre
Diuen que els carlins vénen
La Pepa Galan
Coixinet si tu sabies
El mariner
Puja, puja, Francisqueta
La cinta brodada
El meu pare m'ha casat
La flor de llorer
Coses del jovent
Per ser-ne la molinera
Allà en el camp de Tarragona
Corrandes
Un dia jo em passejava
La filla del mallorquí
Cançó dels presoners
Birindon, birindon, birondena
La burriqueta s'és morta
El capitel-lo
Caterina se'n pentina
Els fadrins de Viladamat
La turrullana
Un esmolet vell
El dubte de Sant Josep
Déu vos guard, Josep
Santa Anna
L'hora de les vídues
Nit de vetlla
L'adoració dels ocells
Apèndix:
L'Hereu
La filadora


Per tornar enrera