Sosis d'us Grallers de Figueres

INDEX DE PARTITURES DEL LLIBRE
És un recull molt complet amb més de 250 temes. Porta la partitura amb la melodia, incloses les diferents versions conegudes, i tota la lletra per llarga que sigui.

Podeu trobar TOTS els temes d'aquest llibre en format MIDI a: http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crestoma.htm
A Betlem me'n vull anar
A, el mestre en va pegar
Ai de mi! (Ai de mi, i què tristesa)
A la plaça fan ballades (A sa plaça fan un ball)
Anem a Betlem
Ànima morta (N'eren dos enamorats)
Aquestes muntanyes
Ara ve lo mes de maig
Ara vindrà Pasqua
Assassí per amor (Des del fondo de I'Urgell)

Ball cerdà (La palomia i l'anglès)
Ball de la caputxina (Passeu bugada)
Ball del ciri, de Manlleu (Vòs que et compri un vestidet?)
Ball rodó (Ball rodó Caterineta)
Ball rodó (Ball rodó disposen)
Berenar de quatre gormandes (Una cançó vull cantar)
Bim, bom
Blancaflor (Si s'està la Blancaflor)
Bon día, nostre pare
Boquica, lo gran lladre (Dolcíssim nom de Jesús)

Cançó d'escorçaire (La feina de llescorçaire)
Canoçó de barretaire (No et posis davant)
Canoçó de blanquer (Frega, frega aquesta pell)
Canoçó de bressol (Sant Joan, feu-lo ben gran)
Canoçó de la sega (Déu vos guard, nostramo)
Cançó de j,Infant (Qué li darem r vaig tenir)
Cançó de llaurar (Com vaig néixer vaig tenir)
Canoçó de pegaire (Si n'hi ha un pegaire)
Cançó de picar moles (Aquí estic pica que pica)
Cançó de segar (Si es segar s'hagués posat)
Canoçó del lladre (Quan jo n'era petitet)
Cançó del rossinyol (Allí a l'establia)
Cançons de panades (Sa panada ens heu de dar)
Cançons de pandero (Germà meu, fulleta d'alba)
Caram, d'on véns?
Caramella (El qui porta la cistella)
Caramelles (En aquesta porta som)
Caterina (Caterina se'n pentina)
Caterina d'Alió (Caterina, l'amor)
Cobles del Ram (Ara ve el Sant Diumenge)
Cobles dels pagesos (Unes cobles noves)
Corrandes:

 • A: De cançons i de follies
 • B: Allí dalt de la muntanya
 • C: Maria, quan vas a missa
 • D: En aquesta santa casa
 • E: En aquesta santa casa
 • F: Dos ocells en una espiga
 • G: Les començo en nom del Pare
 • H: I l'amo d'aquesta casa
 • I: Una vida, dues vides
 • J: La noia d'aquesta casa

  Dalt del diri
  De Natzaret les muntanyes
  Del cel baixen els àngels (Vint-i-cinc de desembre)
  Don Joan i don Ramon
  Don Lluís (La vida de les galeres)

  El ballano (Diuen que em prenguis, que em prenguis)
  El ball de la civada
  El ball de Sant Ferriol (Jo i el pastor)
  El ballet del rotlletó
  El bon caçador (I) (Una matinada fresca)
  El bon caçador (II) (Una matinada fresca)
  El bon caçador (III) (Una matinada fresca)
  El burriquet (Si n'hi havia un burriquet)
  El Cabrer (Una cançó vull cantar)
  El camp de mill (Jo en tenia un camp de mill)
  El cant dels ocells (En veure despuntar)
  El carboner (N'hi havia tres ninetes)
  El casament desfet (Les guerres ja són armades)
  El comte acusat (Al palau del rei)
  El comte Arnau (La comtessa està asseguda)
  El comte de I'Orange (On va el comte de I'Orange?)
  El desembre congelat
  El dimoni escuat (Allà sota una penya)
  El fadrinet (Doneu-nos llum)
  El gegant del pi
  El mal ric (El mal ric s'està en finestra)
  El maridet (Amb una cua de cirera)
  El mariner (A la vora de la mar)
  El mestre (I) (El pare i la mare)
  El mestre (II) (Mun pare i mu mare)
  El mussol (El mussol no vol cantar perquè és tot sol)
  El naufragi (Un galiot dels més grossos)
  El Noi de la Mare (Què li darem a n'el noi de la Mare)
  El pardal (Una cançoneta nova)
  El pastoret (Ai, pastoret, bon pastoret)
  El petit vailet
  El pobre terrisser
  El pobret alegre (Jo en tinc una jupa)
  El poder del cant (I) (Don Francisco se n'estava)
  El poder del cant (II) (Don Francisco se n'estava)
  El poll i la puça
  El rabadà (A Betleni me'n vull anar)
  El rabadà jovenet (Vós sou la meva prendeta)
  El rei Herodes (Estant a la carnbra)
  El rossinyoI (Rossinyol que vas a França)
  El tarongeret (A I'horta del meu pare)
  El testament d'Arnèlia (I) (Malalta està malalta)
  El testarnent d'Aniçlia (II) (L'Amèlia està malalta)
  El tio fresco (.Jo te I'encendré)
  El vailet (El vailet es lleva)
  Els ballaires dintre un sac (Ja n'hi havia tres o quatre)
  EIs camins d'anar a França
  EIs contrabandistas (Quina cansó cantarem?)
  Els esclops d'en Pau (I) (Amb esclops d'en Pau fangava Sant Joan)
  Els esclops d'en Pau (II) (Els esclops d'en Pau fangaven)
  Els esciops d'en Pau (III) (Amb escIops en Pau fangava)
  Els estudiants de Tolosa (A la vila de Tolosa)
  Eis fadrins de Sant Boi
  Els funerals del porc (Celebrem els funerals)
  Els gats de Codina (Cançó vull cantar)
  Els Miquelets d'Espanya (El matí de Santa Anna)
  Els pastorets (Allà dalt de la rnuntanya)
  Els segadors (Catalunya, comtat gran)
  Els traginers (En són traginers)
  Els tres pastorets (Si n'hi han tres pastorets)
  Els tres Reis (Tres Reis d'orient)
  Els tres segadors (N'han baixat tres segadors)
  Els tres tambors (Si n'eren tres tarnbors)
  En Jan petit (En Jan petit com balla)
  En Pere Galleçi (Com ell és tan bon home)
  Es esclops (Cinq sos custèren)

  Francisca Ferrera (Ara ve lo rnes de rnaig)
  Furn, fum, furn (A vint-i-cinc de desembre)

  Goigs de la Mare de Déu de N˙ria (Ja que en tan freda muntanya)
  Goigs del Roser (I) (Vostres goigs arnb gran plaer)
  Goigs del Roser (II) (Vostres goigs arnb gran plaer)

  Isabel (Dotze cavallers)

 • Joan del Riu (Joan del Riu és arribat)
  Josep, busqueume posada
  Josep fa gran festa (El dia de Nadal)
  Josep i Maria (Josep diu a Maria)

  L'adoració dels pastors (Pastors, sens peresa)
  L'àngel i els pastors (Pastorets de la muntanya)
  L'Angeleta (El dia de Sant Joan)
  L'ase del rector (Sant Joan de I'Erm)
  L'enyor (Una certa enyor)
  L'Escriva (Petita I'han casada)
  L'espanyolet (Del Rosselló)
  L'estudiant de Vic (Una cançó vull cantar)
  L'oració a I'hort (Un Divino vull cantar)
  L'oreneta i el pinsà
  L'hercu Riera (I) (A la Riereta)
  L'hercu Riera (II) (Per a Sant Antoni)
  L'heu vist? (Anit ens han donat)
  L'hostal de la llàntia ('Nant un pobre de camí)
  L'hostal de la Peira (A I'hostal de la Peira)
  L'ull de bou (Una matinada fresca)
  La ball-balletes (Si us voleu ben despertar)
  La bolangera (La bolangera té un tupí)
  La bona Mare de Déu (On aneu, Mare de Déu?)
  La bugada (Ella n'és alta i prima)
  La calma de la mar (Quan jo tenia pocs anys)
  La cançó de les mentides (El pare se'n va al mercat)
  La cançó dels pastors (L'àngel ens ha dit)
  La carta de navegar (Set vaixells deixen Marsella)
  La Caterineta (A la plaça fan ballades)
  La cuqueta de sucre (Qui la ballarà?)
  La dama d'Aragó (A Aragó n'hi ha una dama)
  La dida (El bon rei se'n va a casar)
  La Divina Pastora (Pastoreta galana)
  La donzella del Rosselló (Una cançoneta jo la vull cantar)
  La filadora (Un pobre pagès)
  La filla del Carmesí (Petiteta I'han casada)
  La filla del marxant
  La filla del rei de França (Ballades n'han guarnides)
  La gallina (Jo, de la gallina)
  La gallina ponicana
  La gata i el belitre (De la gata i el belitre)
  La griva, el tord i el gall (Per aquest torrent avall)
  La llàntia del rei moro (Preciosa és i moreneta)
  La llebre (Dintre I'hort me'n som entrada)
  La lluna, la pruna
  La mal obediente (Quan la'n veu venir)
  La mala nova (Grans crides ja en són fetes)
  La malamanya (Mala, malamanya, el rei d'Espanya)
  La Mare de Déu quan era xiqueta (Non, non, non, noneta)
  La Mare de Déu vindrà
  La masovera (La masovera se'n va al mercat)
  La merla (La merla n'ha perdut lo bec)
  La noia de I'Empordà (Una cançoneta nova)
  La nyinyola (La nyinyola pica sola)
  La Passió sagrada
  La pastora Caterina
  La pastoreta (Què li donarem, a la pastoreta?
  La ploma de perdiu (Si n'hi havien tres ninetes)
  La presó de Lleida (A la ciutat de Lleida)
  La presó del rei de França (Ja partí el rei de França)
  La princesa Anna Maria (Set setmanes de jugar)
  La promesa (Festes de Cincogesma)
  La sardana (La sardana de l'avellana)
  La solipanta (Ai, la solipanta)
  La tortolina/La tortoreta (Un dia m'hi passejava)
  La vella (A Mallorca n'hi ha una vella)
  La vida dels pastors (Alguns diuen que els pastors)
  La viudeta (Allà dalt de l'Esquirol)
  Les bèsties al naixement (Quan les bèsties van saber)
  Les dotze van tocant
  Les nines de Carnprodon
  Les nines i els estudiants de Cervera (Les ninetes de Cervera)
  Les perdius (Les perdius de ses taleies)
  Les set paraules (La primera: Cap persona)
  Les setmanes de Daniel (S'acaben les setmanes de Daniel)
  Les transformacions (Si tu me véns darrera)

  Mambr˙ (A França, de bons pares)
  Margarideta (Margarideta, llevalt de matí)
  Mariagna/Marianna (Vaig a la Plana de Vic)
  Mariagneta (Ai, adéu, Mariagneta)
  Marieta cistellera
  Marramau (Marramau torra castanyes)
  Matinet me'n llevo
  Mossén Joan de Vic (D'on veniu, vós, ara?)
  Muntanyes del Canigó
  Muntanyes regaladas (I)
  Muntanyes regaladas (II)

  Nit de vetlla (Esta nit és nit de vetlla)

  Olles, olles (Olles, olles de vi blanc)

  Paga-li, Joan
  Part de sol ixent
  Pastors, tots anem
  Pedra, pedreta
  Per l'alirnent del bon vi
  Plega les gales, Joan
  Plou i fa sol
  Presents de boda (N'hi havia tres ninetes)

  Quan jo em posava (Quan jo em posava la camiseta)
  Quan n'era petiteta
  Quant veneu els ous?
  Quatre mil anys hi havia
  Què li'n comprarem, a la senyora?
  Quinze són quinze

  Roda, roda, baldirona
  Rosa del Folló

  Sa madona (Sa madona no pot filar)
  Sant Gil (Sant Gil n'era, un diumenge)
  Sant Josep i la Mare de Déu
  Sant Ramon de Penyafort (La Mare de Déu)
  Santa Agnès (On està l'Agnès?)
  Si fos ocellet
  Si tingués una escopeteta
  Sobre un pla (Sobre un pla corre un ca)
  Sona, viola, sona (N'hi havia grans ballades)
  Sota de l'om (El dia de Sant Joan)
  Sota l'oliver (Sota I'oliver, l'oliva)
  Sota Sant Llaurenç

  Tonada de glosses (Ningú té acta de vida)
  Tens un ble (Tens un ble, tenc un ble)
  Tres, sis, nou
  Tres triques (Tres triques, tres troques)

  Un, dos, ra (Un, dos, ra, quinidí, quinideta)
  Un moix dalt una teulada (Jo n'he vist un moix)
  Una dona llarga i prima
  Una jove pageseta

  Vine, son (Sant Magí, feu-me'l dormir)
  Volta cap aquí

  Xiriminimí


  Per tornar a la llibreria de gralla